Curaçao mag 30 miljoen extra lenen in Nederland

Curaçao kan een beroep doen op een extra leenfaciliteit van dertig miljoen gulden in Nederland. Ook kan de technische assistentie vanuit Nederland voor het Groeiakkoord voortgezet worden. Staatssecretaris Raymond Knops heeft daarvoor groen licht gegeven op basis van de rapportage van de Voortgangscommissie Groeiakkoord.

Daarin was afgesproken dat Curaçao het pakket maatregelen in het groeiakkoord verwerken zou in de begrotingswijziging 2019. Dat is gebeurd. De Staten hebben in november de begrotingswijziging goedgekeurd en de Landsverordening tot vaststelling van deze begrotingswijziging is inmiddels getekend door de Gouverneur en de Minister van Financiën.

De tweede voorwaarde was dat het Groeiakkoord breed gedragen zou worden door politiek Curaçao. Ook aan deze voorwaarde is inmiddels voldaan. De Staten hebben in oktober met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen ingestemd met het Groeiakkoord.

De aanvraag voor de lening dient wel de gebruikelijke toetsing van het College financieel toezicht te doorlopen, schrijft Knops. Daarnaast dient een strategische investeringsagenda te worden opgesteld waaruit blijkt dat de voorgenomen investeringen voldoen aan criteria van economische rentabiliteit, in het licht van de doelstellingen van het Groeiakkoord.

Groeiakkoord

Op 12 juli 2019 hebben Curaçao en Nederland een onderlinge regeling afgesloten. Die kreeg de titel Groeiakkoord, naar hersteld vertrouwen en voor een welvarend Curaçao). In het Groeiakkoord zijn afspraken vastgelegd die moeten leiden tot duurzame gezonde overheidsfinanciën, structureel hogere economische groei, een efficiënt en slagvaardig overheidsapparaat en duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven op Curaçao.

De voortgang van het Groeiakkoord wordt gemonitord door een gezamenlijk ingestelde voortgangscommissie. Deze commissie rapporteert, conform artikel 14 van het Groeiakkoord, per kwartaal over de voortgang van de afspraken uit het akkoord aan beide regeringen.

Rapportage

In maart 2020 zal de voortgangscommissie haar volgende rapportage uitbrengen, over het vierde  kwartaal van 2019. Hierbij zal ook de reactie van het Cft op de vierde uitvoeringsrapportage 2019 van Curaçao worden betrokken.


Download hier:

Scroll naar boven