Koninkrijk.nu

Kamerleden Kuiken en Diertens bezorgd om corona in de Cariben

Den Haag – De Tweede Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en Antje Diertens (D66) maken zich zorgen over het toenemend aantal coronabesmettingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Zij vragen zich ook af of de medische voorzieningen en de overheidsmaatregelen op de eilanden wel volstaan.

Kuiken en Diertens hebben hun zorgen in schriftelijke vragen aan staatssecretaris Knops (BZK) voorgelegd. Ze pleiten voor het opschalen van de ondersteuning die Nederland biedt, in aanvulling op de IC-units, medisch materiaal en zorgpersoneel die aan het begin van de pandemie naar de eilanden zijn gestuurd.

Lees hieronder de vragen:

1.         Heeft u kennisgenomen van het bericht “Protest tegen ‘dubbele standaard’ NL-bestuur Sint Eustatius” d.d. 11 september jl.?

2.         Bent u op de hoogte van de uitzonderingen die het bestuur van Sint Eustatius maakt op de verplichte veertien dagen quarantaine voor mensen uit niet-veilige landen? Zo ja, vindt u dit een goede zaak?

3.         Heeft u contact opgenomen met het bestuur van Sint Eustatius om te vragen hoe vaak, voor wie en waarom er vrijstelling is verleend? Zo ja, kunt u die informatie delen? Zo nee, waarom niet?

4.         Is het u bekend waar en wanneer de inspecteur van coronatesten die positief bleek te zijn en vorige week landde op Sint Eustatius met vrijstelling voor quarantaine is getest op corona?

5.         Deelt u de mening dat de vrijstelling van quarantaine zonder voorafgaande test ongewenste gezondheidsrisico’s meebrengt en door de strengere maatregelen en een ingestelde avondklok andere ongewenste nevengevolgen heeft op Sint Eustatius? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om het gebruik van vrijstelling van quarantaine door het bestuur van Sint Eustatius te beperken?

6.         Heeft u eveneens kennisgenomen van het bericht: “Ziekenhuis Aruba kan coronazorg niet aan” d.d. 11 september jl., alsmede het bericht: “Coronagolf overspoelt Aruba” d.d. 13 september jl.?

7.         Heeft u contact gehad met de Arubaanse overheid over de problemen met betrekking tot de coronabesmettingen en de coronazorg? Zo nee, waarom niet?

8.         Ziet u mogelijkheden waarmee u Aruba zou kunnen ondersteunen om deze crisis door te komen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

9.         Welke gevolgen heeft de situatie op Aruba voor de gezondheidszorg op Bonaire, dat nog steeds geen actieve Intensive Care Units (ICU’s) heeft voor corona, noch zelf kan over testcapaciteit beschikt?

10.      Is de inzet van de Zr. Ms. Karel Doorman ter ondersteuning van de medische zorg op Bonaire en de andere landen van het Koninkrijk overwogen? Zo ja, wat is hiervan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?

11.      Ziet u mogelijkheden om de medische capaciteit op Bonaire dusdanig te versterken dat Bonaire zelf in de intensieve medische (corona)zorg kan voorzien? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

12.      Ziet u mogelijkheden om Bonaire te voorzien van een zelfstandige testcapaciteit zodat zij zelf haar bewoners volledig kan testen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn denkt u dit gerealiseerd te hebben?

13.      Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de aangenomen motie Jetten c.s. die het mogelijk maakt dat Bonaire een negatieve coronatest verplicht mag stellen als voorwaarde voor bezoek aan het eiland?

14.      Deelt u de mening dat Bonaire zich beter kan beschermen tegen het risico op import van besmettingen als aan alle reizigers een negatieve coronatest verplicht kan worden gesteld als voorwaarde voor bezoek aan het eiland? Zo ja, bent u bereid om ook mogelijk te maken dat Bonaire deze voorwaarde kan stellen aan bezoekers uit landen buiten het Koninkrijk?

15.      Kunt u een overzicht geven van de stand van zaken in het Caribisch deel van het Koninkrijk m.b.t. de ontwikkelingen ten aanzien van besmettingen met COVID-19?

Exit mobile version