Koninkrijk.nu

Minister Ollongren: ,,BES-eilanden meer dan ooit onderdeel van Nederland”

Minister Ollongren.

16 miljoen extra voor investeringsprojecten

Den Haag – ,,Nog meer dan voorheen is tijdens de Covid-19 crisis duidelijk geworden dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderdeel uitmaken van Nederland.” Dat staat te lezen in de Memorie van Toelichting behorend bij de Begroting 2021 voor Koninkrijksrelaties en het BES-fonds. Minister Kajsa Ollongren van BZK kondigt daarin mede namens staatssecretaris Raymond Knops aan 8 miljoen euro extra te investeren in de eilanden.

,,Veel regels en maatregelen die voor Nederlandse gemeenten gelden zijn ook van toepassing op de BES-eilanden. Zowel restricties als ondersteuning. De samenwerking met de verschillende departementen in Den Haag, die allen voor hun eigen taakgebied op het eiland verantwoordelijk zijn, is daarbij cruciaal. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijft daarin de spin in het web die de verantwoordelijkheid heeft om vraagstukken te agenderen, de samenwerking te coördineren en waar nodig te faciliteren.”

,,De bestrijding van Covid-19 heeft grote gevolgen voor de samenleving en de economie van Caribisch Nederland, onder meer vanwege het wegvallen van het toerisme. Deze coronaproblematiek komt bovenop reeds bestaande kwetsbaarheden op de eilanden op het gebied van de economische structuur, werkgelegenheid, infrastructuur en armoede. Kabinetsbreed is en blijft de ambitie dan ook om het sociale en economisch perspectief in Caribisch Nederland verder te verbeteren.”

Om op korte termijn uitvoering te geven aan investeringsprojecten die bijdragen aan structurele versterking van de economieën van de openbare lichamen stelt het kabinet 8 miljoen euro ter beschikking. Voorwaarde is dat ministeries 50% cofinanciering voor hun rekening nemen zodat het uiteindelijk te investeren bedrag op 16 miljoen euro uitkomt.

In dezelfde Memorie van Toelichting wordt gememoreerd dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten ,,het niet alleen redden”  en dat ,,hulp uiy Nederland noodzakelijk” is, maar dat de landen ,,op het moment van schrijven” nog niet hebben ingestemd met de voorwaarden om in aanmerking te komen voor verdere liquiditeitssteun.

Exit mobile version