Onvoldoende steun voor oprichten koninkrijksorgaan om CAS-landen sociaal-economisch te versterken

Onvoldoende steun voor oprichten koninkrijksorgaan om CAS-landen sociaal-economisch te versterken
Antje Diertens van D66

Den Haag – Een Kamermeerderheid voelt er niet voor een Koninkrijksorgaan in het leven te roepen dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten moet gaan helpen sociaal-economisch sterker en weerbaarder te worden. Een motie daartoe van Tweede Kamerlid Antje Diertens (D66) heeft onvoldoende steun gekregen. De volledige van de motie luidt als volgt:

,,Constaterende dat de coronacrisis voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten ingrijpende gevolgen heeft op economisch, sociaal en financieel gebied;
Constaterende dat het in maart 2020 aan de Tweede Kamer uitgebrachte onderzoeksrapport ‘Kleine eilanden, grote uitdagingen’ bevestigt dat de coronacrisis de kwetsbaarheid van kleinschaligheid, de zogenaamde ‘silent crisis’ in de Caribische regio en het gebrek aan noodzakelijk onderhoud aan de economieën en de overheidsfinanciën van Curaçao, Aruba en Sint Maarten aantoont;
Constaterende dat zowel structurele economische hervormingen als de ontwikkeling van een meer robuuste en diverse economie in het Caribisch deel van het Koninkrijk nodig zijn en meer in onderling overleg bevorderd kunnen worden;

Overwegende dat het daarom van belang is dat toezicht op de in het kader van liquiditeitssteun afgesproken voorwaarden zich niet beperkt tot het controleren van begrotingsdiscipline, maar ook helpt om de economische structuur van de CAS-eilanden op middellange en lange termijn te versterken, verduurzamen en verbreden;
Overwegende dat op grond van artikel 37 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zoveel mogelijk overleg zullen plegen omtrent alle aangelegenheden, waarbij belangen van twee of meer van de landen zijn betrokken;
Overwegende dat daartoe bijzondere vertegenwoordigers kunnen worden aangewezen en gemeenschappelijke organen worden ingesteld;

Verzoekt de regering om samen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten te bezien of een gemeenschappelijk Koninkrijksorgaan en/of bijzondere vertegenwoordigers kunnen worden ingesteld om invulling te geven aan de ambitie om de CAS-eilanden sociaal-economisch sterker en weerbaarder te maken en daaraan te werken in nauwe samenwerking tussen de vier landen van het Koninkrijk.”

De door D66-fractieleider Rob Jetten ingediende motie waarin de regering wordt opgeroepen excuses aan te bieden voor de rol die Nederland heeft gespeeld in het slavernijverleden is eveneens verworpen.


Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven