Economisch herstel Caribische eilanden kan niet zonder natuurbescherming

Economisch herstel Caribische eilanden kan niet zonder natuurbescherming

WILLEMSTAD – “Door natuur(bescherming) niet op te nemen in de landenpakketten, wordt de directe relatie tussen natuurbescherming en het toerisme en daarmee de economie, onvoldoende erkent”, dat stelt Paul Stokkermans, directeur van de stichting Caribbean Research and Management of Biodiversity (CARMABI), een marien-research station, en tevens beheerder van de nationale parken, op Curaçao. Het verbaast de directeur dat in de voorstellen van Nederland (de zogenaamde landenpakketten) voor (economisch) herstel van de eilanden, natuur(bescherming) ontbreekt terwijl dit juist een vereiste is voor economisch herstel. 

De Caribische eilanden hebben door het uitblijven van het toerisme door de wereldwijde COVID-19 pandemie op korte termijn een groot aantal economische uitdagingen op te lossen. Dat daarbij de prioriteit wordt gelegd op inkomstenwerving, de dienstensector en het toerisme lijkt volgens Stokkermans voor de hand te liggen. Dat juist daarom natuur en milieu ontbreken in de landenpakketten, is volgens de directeur onbegrijpelijk. 

Natuur van onmiskenbaar belang

Natuurbewegingen werden op de eilanden voorheen vooral bekend vanwege allerhande bezwaren tegen voorgenomen ontwikkelingen wat heeft gezorgd voor een cultuur waarin economische ontwikkeling en natuurbehoud twee onverenigbare doelen zijn geworden.  “De onbekendheid met de economische voordelen van ‘natuur’ komt blijkbaar van twee kanten en Natuurbehoud komt daarom waarschijnlijk ook niet voor in de landenpakketten dat namens Nederland is voorgelegd aan de eilanden”, vertelt Mark Vermeij, Marien-Bioloog en wetenschappelijk directeur bij CARMABI. “Vreemd genoeg zijn het juist economen, niet de ‘natuurbeschermers’ die het belang van ‘natuur’ voor economische ontwikkeling onderschrijven”, aldus de wetenschapper. CARMABI doet een oproep aan de Nederlandse regering en die van de eilanden Curaçao, Aruba en Sint-Maarten om natuur(bescherming) mee te nemen in de landenpakketten. Voor de BES-eilanden geldt dit evenzeer. 

Volgens Vermeij is ‘Natuur’ niet het aantal vogels wat men op een wandeling tegenkomt of het beschermen van ‘al wat leeft’ ten koste van alles. “Natuur levert de mens vele onverwachte voordelen: de zee produceert het overgrote deel van de zuurstof die we inademen, koraalriffen vormen natuurlijke golfbrekers om bebouwing op nabijgelegen kusten te beschermen, koraalriffen produceren zand waardoor stranden bestaan, en koraalrif organismen produceren stoffen die succesvol blijken in het bestrijden van tot voorheen ongeneselijke ziektes. Zelfs iemand die nooit het water betreedt, of ver weg woont waar koraalriffen voorkomen, ondervindt deze voordelen”, vertelt de wetenschapper. De natuurparken op de eilanden zijn een onmiskenbaar onderdeel van het toeristisch product en de verschillende natuurorganisaties zoals CARMABI werken op dit moment hard aan het vergroten van het aantal parken waarvoor de unieke natuur op de eilanden vele mogelijkheden biedt.

Economische waarde 

Via toerisme en visserij zijn de voordelen van goed functionerende riffen volgens Vermeij nog duidelijker te duiden. De Universiteit van California heeft na jarenlang onderzoek becijferd dat Curaçao $ 374 miljoen aan inkomsten via toerisme zou mislopen als koraalriffen zouden verdwijnen [1]. Soortgelijke berekeningen bestaan voor alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en de inkomsten die via (eco)toerisme, visserij etc. direct en indirect aan natuur gerelateerde activiteiten wordt verdiend ligt tussen de 21 en 63% van het bruto nationaal product [1-4]. “Zelfs als de onderliggende berekeningen conservatief worden benaderend is de economische bijdrage van ‘natuurlijke ecosystemen’ substantieel. Het ontbreken van ‘natuur’ in de onderhandelingen over de economische zelfstandigheid van eilanden als Curaçao is daarom onbegrijpelijk”, aldus Vermeij. 

Het instant houden van dergelijke ‘hulpbronnen en attracties’ blijft echter een probleem. Volgens CARMABI is het dan ook ironisch dat het juist de eilanden zelf zijn die recentelijk de economische waarde van functionerende ecosystemen hebben ingezien en maatregelen hebben ingesteld om verdere achteruitgang tegen te gaan zoals de instelling van een marien park om de riffen nabij Oostpunt (in de top 3 van beste riffen in de regio) te beschermen, 30% van de kust te benoemen tot visvrije zones om vispopulaties te laten herstellen en de instelling van 5, nu internationaal beschermde, kustgebieden. “Momenteel worden ook de mogelijkheden onderzocht om de bescherming van dergelijke gebieden en verbeteringen aan rioolwaterzuivering installaties voor schoner kust water te financieren via minieme “ecotaks” bijdragen van bezoekende toeristen worden momenteel onderzocht”, aldus Vermeij. 

Unieke mogelijkheden voor ecotoerisme

Wereldwijd neemt de vraag naar ecotoeristische bestemmingen volgens CARMABI jaarlijks toe. Dit betekent volgens Vermeij dat de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk een prominente rol zouden kunnen spelen in de regio. Recentelijk hebben de Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN), de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) en het milieu programma van de Verenigde Naties (UNEP) meer dan 35.000 losse studies samengevat over de toestand van Caraïbische koraalriffen tussen 1969 en 2012 [5]. “Het oostelijk deel van Curaçao samen met Bonaire, Bermuda en de Golf van Mexico werden aangemerkt als de ‘gezondste’ (‘beste’) riffen in het Caraïbisch Gebied. Hierdoor biedt de ‘Dutch Caribbean’ unieke mogelijkheden voor (marien) ecotoerisme in de regio”, vertelt de wetenschapper. Strategische voordelen zoals deze zijn volgens CARMABI echter niet meegewogen om te komen tot een meer zelfstandige toekomst voor de tropische eilanden binnen het Koninkrijk. “Praten over de economie van Caribische eilanden zonder de economisch bijdrage van koraalriffen is vergelijkbaar met het praten over de economie van Parijs zonder Eifel toren, Egypte zonder piramides of Saudi-Arabië zonder olie. Natuurlijke hulpbronnen en attracties dragen substantieel bij aan de economie van een land of stad”, aldus Vermeij.


Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven