Knops: Bestrijding ondermijning in Cariben vergt lange adem

Knops: Bestrijding ondermijning in Cariben vergt lange adem

Den Haag – De bestrijding van ondermijnende criminaliteit in de Caribische delen van het Koninkrijk vergt een lange adem, zo schrijft staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Raymond Knops vandaag aan de Tweede Kamer. De in 2016 met de oprichting van het Team Bestrijding Ondermijning gestarte projectmatige aanpak van de verweving tussen criminele organisaties en het openbaar bestuur krijgt een structureel karakter.

,,De aanpak heeft succesvol corruptie, belastingfraude, witwassen, valsheid in geschrifte, oplichting en verduistering door ‘politically exposed persons’ en private ondernemingen aan het licht gebracht, er is vervolging ingesteld en veroordelingen hebben plaatsgevonden. Door de versterkte inzet is er een beter zicht gekregen op corruptie en witwassen in het Caribisch deel van het Koninkrijk”, aldus Knops.

Vanaf 2022 stelt de Nederlandse regering structureel jaarlijks 12 miljoen euro beschikbaar ,,om te komen tot een breed en duurzaam maatschappelijk verzet alsook het versterken van de weerbaarheid van openbaar bestuur.”

Lees hieronder de gehele brief:

Mede namens de minister van Justitie en Veiligheid informeer ik u hierbij over de bestendiging van de ondermijningsaanpak in het Caribisch deel van het Koninkrijk. In het kader van een projectmatige aanpak worden sinds 2016 extra middelen en capaciteit beschikbaar gesteld aan het Recherche Samenwerkingsteam (RST), het Parket van de procureur-generaal (hierna: OM) en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: Hof) ten behoeve van een effectieve ondermijningsaanpak.

Op 10 oktober 2019 hebben de Kamerleden Van Raak (SP) en Bosman (VVD) tijdens de begrotingsbehandeling van Hoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties een motie ingediend met het verzoek snel met een voorstel te komen voor de continuering van de projectaanpak, genaamd Team Bestrijding Ondermijning (TBO), en de Kamer hierover te informeren.

Op 7 oktober 2019 heb ik in een brief over de resultaten van de projectaanpak TBO 2016-2019 gerapporteerd. Daarin heb ik reeds benadrukt dat ik de ondermijningsaanpak zowel succesvol als noodzakelijk acht. De aanpak heeft succesvol corruptie, belastingfraude, witwassen, valsheid in geschrifte, oplichting en verduistering door politically exposed persons en private ondernemingen aan het licht gebracht, er is vervolging ingesteld en veroordelingen hebben plaatsgevonden. Door de versterkte inzet is er een beter zicht gekregen op corruptie en witwassen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De onderzoeken hebben doorgaans een (zwaar) financieel-economisch component en een grensoverschrijdend karakter. De onderzoeken worden uitgevoerd binnen de autonome bevoegdheden van de landen en binnen het gezagsgebied van de procureur-generaal van Curaçao, van Sint Maarten, en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Hoewel deze resultaten bemoedigend zijn, moet ik tegelijkertijd ook constateren dat continuering van de ondermijningsaanpak noodzakelijk is om deze criminaliteitsvormen op een duurzame manier te bestrijden. Er is focus en een lange adem nodig om de uitdagingen werkelijk het hoofd te bieden. Daarbij moet ik erkennen dat de problematiek zich niet goed leent voor een projectmatige aanpak zoals deze nu is vormgegeven. Voor een blijvend resultaat is een structurele, integrale en gezamenlijke aanpak van de landen binnen het Koninkrijk noodzakelijk om te komen tot een breed en duurzaam maatschappelijk verzet alsook het versterken van de weerbaarheid van openbaar bestuur. Mede gezien de criminaliteitsrelatie tussen het Caribisch en Europees deel van het Koninkrijk en het door Nederland opgestart breed offensief tegen de georganiseerde criminaliteit is dit van groot belang.

Daarom stelt het Nederlandse kabinet structureel middelen beschikbaar om de tijdelijke en projectmatige aanpak om te zetten naar een structurele versterking van de betrokken organisaties. Hiervoor is vanaf 2022 jaarlijks € 12 miljoen in de begroting van Koninkrijksrelaties gereserveerd waarmee structureel capaciteit kan worden toegevoegd aan het RST, het OM en het Hof. Daarmee komt de projectmatige aanpak, die bekend is komen staan als het TBO, tot een einde en dragen de organisaties zorg voor de verdere inbedding binnen de reguliere sturings- en verantwoordingslijnen.

De motie van de Kamerleden Van Raak en Bosman van 10 oktober 2019 beschouw ik hiermee als afgedaan.


Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven