Kamerleden ontstemd over geheime EU-missie naar Venezuela

Kamerleden ontstemd over geheime EU-missie naar Venezuela

Den Haag – De Tweede Kamerleden Martijn van Helvert en Pieter Omtzigt (beiden CDA) hebben grote bedenkingen bij een geheime dieplomatieke Europese Unie-missie naar Caracas in de slipstream waarvan de EU-ambassadeur in Venezuela bovendien een ‘propagandarapport’ in ontvangst heeft genomen uit handen van een hooggeplaatste politicus van het Maduro-regime die op de Europese sanctielijst staat.

Van Helvert en Omtzigt noemen het pijnlijk dat Maduro c.s. goede sier maakt met het bezoek en hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken:

Vraag 1: Kunt u bevestigen dat eind september jongstleden een EU-delegatie een bezoek heeft gebracht aan Venezuela om te spreken met het Maduro-regime over het uitstellen van de Venezolaanse parlementsverkiezingen?

Vraag 2: Heeft de EU-delegatie slechts gepleit voor het uitstellen van de verkiezingen of hebben zij het regime laten weten dat, ongeacht de verkiezingsdatum, de uitslag van de verkiezingen alleen door de Europese Unie zal worden erkend indien ook aan andere eisen wordt voldaan, zoals vrijlating van politieke gevangenen, een eerlijk verkiezingskader, verkiezingsdeelname van alle kandidaten en politieke partijen, terugkeer van ballingen en een onpartijdige samenstelling van de Nationale Kiesraad? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3: Met wie heeft de EU-delegatie gesproken en wat waren de uitkomsten van de gesprekken?

Vraag 4: Is Juan Guaido, de door de Europese Unie erkende interim president van Venezuela, van te voren op de hoogte gesteld van deze diplomatieke missie? Zo ja, heeft hij hiervoor zijn goedkeuring gegeven? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5: Heeft de Raad Buitenlandse Zaken de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid expliciete toestemming gegeven voor deze missie? Zo ja, heeft u hier ook mee ingestemd? Zo nee, met welk mandaat heeft de Hoge Vertegenwoordiger deze EU-missie op touw gezet?

Vraag 6: Deelt u de mening dat deze EU-missie het Maduro-regime en de door haar georganiseerde parlementsverkiezingen legitimiteit verschaft?

Vraag 7: Heeft u de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid om uitleg gevraagd over deze diplomatieke missie? Zo ja, wat was zijn verklaring? Zo nee, bent u bereid dit bij uw volgende samenkomst te doen?

Vraag 8: Bent u bekend met het bericht dat de EU-Ambassadeur in Venezuela op dinsdag 29 september jongstleden het rapport “The Truth of Venezuela Against Infamy” in ontvangt heeft genomen uit handen van dhr. Tarek William Saab?

Vraag 9: Wat is het verband tussen het bezoek van de EU-delegatie aan Venezuela (24 tot en met 28 september 2020) en de aanbieding van een rapport aan de EU-Ambassadeur in Venezuela op 29 september 2020?

Vraag 10: Kunt u bevestigen dat dhr. Tarek William Saab op de sanctielijst staat van de Europese Unie?

Vraag 11: Heeft de EU-Ambassadeur in Venezuela het mandaat om naar eigen inzicht in gesprek te treden met Venezolanen die op de EU-sanctielijst staan of moet hiervoor per casus toestemming worden verleend door de Hoge Vertegenwoordiger?

Vraag 12: Heeft de EU-Ambassadeur in Venezuela expliciete toestemming gekregen vanuit Brussel om een rapport uit handen van dhr. Tarek William Saab in ontvangst te nemen? Zo ja, waarom is deze toestemming verleend?

Vraag 13: Bent u bekend met het gegeven dat het Maduro-regime de videobeelden van de aanbieding van het rapport door de Venezolaanse ministers aan de EU-Ambassadeur op grote schaal inzet als propagandamateriaal om zo haar legitimiteit onder de bevolking te vergroten? En wat vindt u hiervan?

Vraag 14: Deelt u de mening dat deze overhandigingsceremonie het Maduro-regime ongewenste legitimiteit verschaft en dit rechtstreeks indruist tegen het beleid dat de Europese Unie Maduro niet erkent als de legitieme president van Venezuela?

Vraag 15: Wat is de inhoud van het rapport “The Truth of Venezuela Against Infamy” en wat is uw appreciatie van dit rapport?

Vraag 16: Deelt u de mening dat zowel de EU-missie als de in ontvangstname van een propagandarapport door de EU-Ambassadeur buitengewoon pijnlijk zijn in het licht van het recente rapport van de Independent International Fact-Finding mission on Venezuela, waarin bewijs wordt geleverd van grootschalige onrechtmatige executies, verdwijningen en martelingen in Venezuela en dat ministers en hoge officieren hiervan op de hoogte waren?

Vraag 17: Wat bent u van plan te ondernemen om dergelijke schadelijke situaties in de toekomst te voorkomen?

Vraag 18: Kunt u deze vragen één voor één en binnen drie weken worden beantwoord?


Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven