Defensie schetst doemscenario voor Curaçao, Aruba en Bonaire

Defensie schetst doemscenario voor Curaçao, Aruba en Bonaire
Ank Bijleveld, minister van Defensie (Foto Arenda Oomen).

Den Haag – Een van de dreigingsscenario’s die in de vandaag door minister Ank Bijleveld-Schouten van Defensie gepresenteerde visie op in de toekomst benodigde militaire slagkracht van het Koninkrijk wordt opgevoerd betreft het Caribisch gebied.

In de nota ‘Vechten voor een veilige toekomst’ wordt geconstateerd dat de veiligheid in de Cariben door meerdere oorzaken in het gedrang kan komen: de situatie in Venezuela, de toenemende rivaliteit tussen de VS en China, Russische agressie, natuurgeweld zoals orkanen en – als gevolg van klimaatverandering – extreem weer en de georganiseerde misdaad.

Doemscenario

,,Nieuwe olievondsten leiden tot grensconflicten in het noorden van Zuid-Amerika. De betrokken Zuid-Amerikaanse landen versterken en moderniseren hun militaire capaciteiten met steun uit het buitenland. In de betrokken landen en op de eilanden Bonaire, Curaçao en Aruba heerst de angst dat de grensconflicten in het noorden van Zuid-Amerika militair zullen escaleren en de regio zullen destabiliseren”, aldus een scenario waarop het Defensie-apparaat berekend volgens de nota moet zijn.

Onlusten

,,Curaçao en Aruba worden overspoeld met vluchtelingen die met provisorische middelen de oversteek wagen naar ons Koninkrijk. Door het grote aantal vluchtelingen ontstaat een voedseltekort op de eilanden. Op de eilanden breken onlusten uit en plundert de bevolking. Gewapende georganiseerde internationale bendes maken gebruik van de instabiele situatie door grote hoeveelheden drugs en wapens door te voeren en misbruik te maken van de vluchtelingenstroom (beroving, afpersing, ronselen, smokkelen). Ook vinden gewelddadige berovingen plaats op schepen die voor anker liggen bij de eilanden”, gaat het verder.

Kwetsbaar

,,Dit scenario laat de kwetsbaarheden zien die ontstaan bij een ernstige ontwrichting van de interne veiligheid op de benedenwindse eilanden, een humanitaire noodsituatie en gewelddadige georganiseerde (drugs)criminaliteit. Ook is het bedoeld om te testen wat we tegenover een mogelijke militaire escalatie in het Koninkrijk kunnen doen, met het oog op het feit dat de Caribische delen van ons Koninkrijk buiten het NAVO-verdragsgebied en buiten de EU liggen.”

Onzeker

,,De toekomst is onzeker. Dreigingen nemen toe en we zullen minder afhankelijk moeten zijn van bondgenoten. Defensie zal er moeten staan. De conclusie van de dreigings- en probleemanalyse uit deze Defensievisie is dat we met de huidige inrichting en staat van onze organisatie niet voldoende en niet op de juiste manier zijn toegerust voor de veranderende dreigingen”, waarschuwt Bijleveld-Schouten in haar voorwoord.

Weerbaarder

,,We moeten niet naïef zijn. Als samenleving moeten we weerbaarder worden en moeten we ook willen investeren in diegenen die onze waarden verdedigen: de mannen en de vrouwen van onze krijgsmacht. Zij vechten desnoods met gevaar voor eigen leven voor onze veilige toekomst!” Defensie is een koninkrijksaangelegenheid. De eerste hoofdtaak van het Nederlandse leger is ,,bescherming van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied, inclusief het Caribisch deel van het Koninkrijk.”


Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven