Uitzetting dreigt voor inwoners Caribisch Nederland die baan verliezen door coronacrisis

Uitzetting dreigt voor BES-burgers die baan kwijt zijn door coronacrisis en nog geen 5 jaar op eilanden wonen

Den Haag – Inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba die door de coronacrisis hun baan zijn verloren, onvoldoende financiële middelen hebben om zichzelf te bedruipen en niet 5 jaar onafgebroken in Caribisch Nederland hebben verbleven., moeten terug naar het land van herkomst.

Dit blijkt uit de brief die de unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Rijksdienst Caribisch Nederland stuurt naar eilandbewoners die door het verlies van hun werk gebruikmaken van de noodregeling voor ‘gewezen werknemers’ van het ministerie van SZW. De tijdelijke regeling is bedoeld om inkomensverlies vanwege Codvid-19 gedurende de eerste 3 maanden na het ontslag (grotendeels) te compenseren.

Per 1 januari komt de subsidie voor de eerste groep die vanaf oktober gebruikmaakt van de regeling te vervallen. De RCN-unit laat hen per brief weten dat zij ‘actief’ op zoek moeten naar ander werk. Mocht dat niet lukken (en dat is gegeven de crisis het meest waarschijnlijk), dan komt men ‘misschien’ in aanmerking voor onderstand. Maar dat geldt uitsluitend voor wie ouder is dan 18 jaar en de afgelopen 5 jaar ‘rechtmatig en onafgebroken’ inwoner is geweest van Caribisch Nederland.

Voor degenen die niet aan dat laatste criterium voldoen en ‘niet genoeg geld hebben om van rond te komen’, aldus de brief, ‘bepaalt de wet dat uw verblijfsrecht eindigt’. Oftewel: men dient het eiland van vestiging te verlaten. Alleen in ‘uitzonderlijke’ situaties kan men toch aanspraak maken op onderstand, bijvoorbeeld als het luchtruim van het land van herkomst gesloten is.

De onderstand in Caribisch Nederland ligt overigens ruim onder wat nodig is om in het noodzakelijke levensonderhoud te voorzien. Hieronder de bewuste brief:


Lees ook:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven