Parlementslid Claudius Buncamper veroordeeld op Sint Maarten voor omkoping

Parlementslid Claudius Buncamper veroordeeld op Sint Maarten voor omkoping

Parlementslid Claudius Buncamper is door het Gerecht op Sint Maarten veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 32 maanden. Ook mag hij zeven jaar lang geen ambt meer bekleden voor zijn rol in de omkopingszaak Ruby.

De verdenking tegen Claudius Buncamper was gericht op corruptie tijdens zijn ambtsperiode als Hoofd Infrastructuur bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur (VROMI) en het misbruiken van publieke middelen voor persoonlijke doeleinden.

Claudius Buncamper werd schuldig bevonden aan het vragen en aannemen van steekpenningen van meer dan 600.000 gulden in een periode van 2,5 jaar in verband met een aanbestedingsprocedure voor beheerscontracten van de vuilstortplaats op Sint Maarten.

De steekpenningen bestonden uit lucratieve contracten voor zijn vrouw en zoon. Hij werd ook veroordeeld voor het vervalsen van facturen in verband met de rioolwaterzuiveringsinstallatie, zodat VROMI persoonlijke uitgaven voor zijn gezin en de Lions Club kon betalen.

Zijn vrouw en mede-verdachte, Maria Buncamper-Molanus werd veroordeeld tot tien maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Zij werd schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen in vereniging met haar echtgenoot. Het Hof hield er rekening mee dat de vrouw van Buncamper al eerder is veroordeeld voor fraude.

Ruby-onderzoek

Het Ruby-onderzoek startte in juli 2018 door het RST-onderzoeksteam onder het gezag van het Team Bestrijding Ondermijning van de procureur-generaal vanwege sterke aanwijzingen voor structureel wanbeheer van de vuilstortplaats, dat heeft geleid tot ernstige gezondheidsrisico’s voor de gemeenschap van Sint Maarten.

Op 12 februari 2021 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie de vervolging bevolen van Buncamper. Dit bevel was vereist omdat de Grondwet van Sint Maarten en de Landsverordening personen met politiek gezag voorschrijven dat het Openbaar Ministerie hen alleen kan vervolgen nadat het Hof daartoe een bevel heeft gegeven.

Belangen

Voor een goed functionerende democratische samenleving is het van essentieel belang dat de burgers vertrouwen hebben in hun regering en in het openbaar bestuur. Administratieve corruptie is een verschijnsel met vele facetten dat zich meestal voordoet op het raakvlak van openbare en particuliere belangen.

Corruptie kan een samenleving blijvend ontwrichten, het ondermijnt de integriteit van de overheid en leidt tot oneerlijke commerciële concurrentie. Daarom neemt Justitie de aanwijzingen van corruptie zeer serieus en laat deze, indien nodig, grondig onderzoeken


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven