Knops laat Sint-Maarten geen keus

Knops laat Sint-Maarten geen keus
Minister van Financiën, Ardwell Irion

Staatssecretaris Knops heeft op niet mis te verstane wijze Sint-Maarten bevolen de eigenhandig opgezette obligatielening op de lokale markt in te trekken. Sint Maarten ging per ommegaande akkoord. Veel animo voor inschrijving op de lening van 75 miljoen gulden was er al niet, maar nu is de bond dan ook echt gesloten.

Knops wist minister van Financiën, Ardwell Irion, er aan te herinneren dat morgen, woensdag 21 oktober 2020 een Nederlandse bullet-lening van 50 miljoen gulden afloopt en afgelost moet worden. Een verzoek van Irion tot herfinanciering van deze lening is door het College financieel toezicht afgewezen.

Uitstel

Wel is Knops bereid om vier weken uitstel van afbetaling te verlenen om zodoende een technisch default te voorkomen. Dat zou betekenen dat het land niet meer kan voldoen aan de afbetaling van leningen of andere betalingsvoorwaarden. Er is dan niet of nauwelijks geld voor basisvoorzieningen, zoals ambtenarensalarissen.

De vier weken van Knops geven Sint-Maarten de kans om alsnog te voldoen aan de voorwaarden van de tweede tranche liquiditeitssteun. “En dat zou weer mogelijkheden scheppen om met elkaar in gesprek gaan over de derde tranche liquiditeitssteun.” Knops voegt daaraan toe dat daarmee ook ruimte ontstaat om te spreken over een langere termijn oplossing voor de aflopende lening.

Maar Knops maakte wel een voorbehoud voor wat hij noemt ‘welwillendheid van mijn kant’: het aanbod komt te vervallen als Sint-Maarten de binnenlandse lening van 75 miljoen gulden niet intrekt.

Met het intrekken van de lening zegt minister Ardwell Irion dat ook de gesprekken over de tweede en derde tranche liquiditeitssteun weer kunnen beginnen.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven